ประมวลภาพ : งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 127 ปี
Image


รูปภาพ