ประกาศ หลักเกณฑ์ฯ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การค้าฯ ฉบับที่ 2
Image