ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Image

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


          นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เห็นเป็นการสมควรที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนและพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ควรพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานของรัฐองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2,000 คน ร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเวลา 09.00 น. โดยตั้งแถวบริเวณถนนราชดำเนิน ตลอดสายตั้งแต่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าถึงพระบรมมหาราชวังสำหรับจุดในการเข้าเฝ้าฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ทั้งนี้ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีจัดการลงนามถวายพระพร และการร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างาม


          นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


**************************