ข่าว สกสค. ฉบับที่ 340 : สกสค. หารือออมสิน เร่งแก้ปัญหาหนี้ค้างโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.
Image