กำหนดการพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
Image

กำหนดการพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-๙.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
*********************

เวลา 09.30 น.     -เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เวลา 10.00 น.     -พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์

                              -ถวายเครื่องไทยธรรม

                              -พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

เวลา 11.00 น.     -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                              -พระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ผู้มาร่วมงานทำบุญ

เวลา 11.30 น.      -เสร็จพิธีทำบุญ


*****************************