หารือออมสิน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ค้างโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (หนี้ไตรมาส)
Image

          นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมหารือร่วมกันเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ไตรมาส) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.