ประมวลภาพ:การประชุมคัดเลือกผู้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
Image


รูปภาพ