มอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2562
Image