ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การเลือกตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์