นายวีรศักดิ์ แสงสารพันธ์ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะ แสดงความยินดีกับเลขาธิการ กศน. คนใหม่
Image