คำสั่งที่ 290/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลาออกจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์