ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกษัตราธิราช วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Image