ภาพการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้มายื่นใบสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 293 ราย ภาคเหนือ จำนวน 95 ราย ภาคกลาง จำนวน 78 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74 ราย และภาคใต้ จำนวน 46 ราย พบว่าภาคเหนือมีผู้ให้ความสนใจมายื่นใบสมัครเป็นจำนวนมาก หลังจากนี้จะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.otep.go.th