เลขาธิการฯ ปลื้มคนแห่สมัคร ผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลั่นกระบวนการยุติธรรมโปร่งใส
Imageสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้มายื่นใบสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 293 ราย ภาคเหนือ จำนวน 95 ราย ภาคกลาง จำนวน 78 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74 ราย และภาคใต้ จำนวน 46 ราย พบว่าภาคเหนือมีผู้ให้ความสนใจมายื่นใบสมัครเป็นจำนวนมาก หลังจากนี้จะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.otep.go.th

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ผมรู้สึกพอใจกับจำนวนผู้สมัครสรรหาเข้าเป็นผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด แสดงให้เห็นว่าสังคมให้ความสนใจกับหน้าที่ของ สกสค. ซึ่งดูแลงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรการศึกษาจึงต้องการเข้ามาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ ขอให้กำลังใจแก่ผู้สมัครทุกคนว่ากระบวนการสรรหาจะทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน ขอให้เตรียมตัวในการมาสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี”