รองเลขาฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด
Image