สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ
Image

สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ      วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในกำกับร่วมพิธี

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายประเสริฐ บุญเรือง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 


นายธนนันท์ : เขียน

กัลยรัตน์ : ภาพ

นายวชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร