หอพัก สกสค. ทำบุญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า
Image

หอพัก สกสค. ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สำนักสวัสดิการ และสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู ร่วมกันจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการคุณที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร พร้อมด้วยนายประกอบ กุลบุตร ม.ล.สุรีกร สุริยง ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมงานครั้งด้วย

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และบริหารจัดการให้งานผ่านไปได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองสมาชิก อาคารหอพัก สกสค.

 

กัลยรัตน์ : เขียน/ภาพ

รูปภาพ