ประชุมสามัญประจำปี 2563 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ก่อเหตุร้าย
Image

ประชุมสามัญ ประจำปี 2563

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

 

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายองค์กร อมรสิรินันท์์ ประธานมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบดุลประจำปี 2563 รายงานกิจการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 และการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายชุดใหม่ นอกจากนี้ ร่วมกันพิจารณานำเงินทุนที่มีหาช่องทางทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Cloud Meetings)ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว
วชิราวุธ : กราฟิก
สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารฯ

รูปภาพ