ต้อนรับรองเลขาฯ สกสค.
Image

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับรองเลขาฯ สกสค.

    ฤกษ์ดีวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จากนั้น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ องค์เทพพระพฤหัสบดี ศาลตายาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และท่านทวี บุณยเกตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่นำพาองค์กรเข้าสู่ปีที่ 2 และโอกาสที่ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น และนางวัลลีย์ ศรีรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

รูปภาพ