รางวัลดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
Image

รางวัลระดับประเทศ ประเภทหน่วยงาน  รางวัลดีเด่น 
ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์