รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร
Image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มผู้มีคุณูปการ 
ได้แก่

นายเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ 

ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเฉาก๊วยชากังราว
จังหวัดกำแพงเพชร

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์