รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์ ตำแหน่งข้าราชการบำนาญจังหวัดปัตตานี
Image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มผู้มีคุณูปการ 
ได้แก่

นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์ 

ตำแหน่งข้าราชการบำนาญจังหวัดปัตตานี

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์