รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางรัชนี พันออด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ท. 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
Image

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ได้แก่ 


นางรัชนี  พันออด 


ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ท. 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์