รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

 ได้แก่ 


นางธาริณี  ปัญญาวราภรณ์  


ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์