รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
Image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มครูและคณาจารย์ 

ได้แก่  


นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ 


ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราชโอรส 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์