สกสค. ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย
Image

สกสค. ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564

ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี และพระรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ. วสุพล บาลี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

   โดยมียอดรวมปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,612,401.20 บาท พิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

 

กัลยรัตน์ : ภาพ

ดวงกมล : ภาพ/เขียน

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ