สกสค. ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
Image

สกสค. ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ.๓ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยขน์ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เหล่าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

     ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย  และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ วัดอินทรวิหาร วัดใหม่อมตรส และวัดชนะสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร