ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกฤตภัค   วิวัตรชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี


รุ่งทิพย์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ