สกสค. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
Image

สกสค. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ

 

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นรูปธรรม โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

      ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้ชำนัญพิเศษ และนายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ