ยินดีต้อนรับ
Image

 ยินดีต้อนรับ

       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. องค์พระพฤหัสบดี หลังจากนั้นพบปะผู้บริหารระดับสูง และมอบนโยบายในการทำงาน 7 ช้อ ดังนี้ 1. ยึดหลักราชการ 2. บูรณาการความร่วมมือ 3. ถือสมาชิกเป็นสำคัญ 4. ก้าวทันเทคโนโลยี 5. มีจิตอาสา 6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ7. รุ่งเรืองด้วยคุณธรรม

       นอกจากนี้ ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้กล่าวว่า แม้ในวันนี้จะเข้ามารับตำแหน่งรักษาการฯ แต่ตนก็พร้อมที่จะทุ่มเท และตั้งใจที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสุดความสามารถ พัฒนาหน่วยงานและคนในองค์กรด้วยคุณธรรม และตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทุกนาทีมีความหมายเสมอ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ