สกสค. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ130 ปี
Image

สกสค. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศธ. ครบรอบ 130 ปี


         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี คณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมในฐานะกรรมการ ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9


ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  :  ภาพ

รูปภาพ