คำสั่งที่ 99/2565 เรื่อง ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ปฏิบัติงานแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในความรับผิดชอบของรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. แต่ละคน
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์