ข่าว สกสค.จ.ยะลา : มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ และมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
Image