ข่าว สกสค.จ.ชัยนาท : บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และมีกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก
Image