ข่าว สกสค.จ.ยะลา : ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และประชุมคณะกรรมการจังหวัด
Image