โรงพยาบาลครู งดให้บริการตรวจโรค
Image

                


กรณีที่ยาหมด สามารถนำชื่อยาหรือซองยาไปขอกับ รพ.ที่เคยมีประวัติ รพ. ใกล้บ้าน หรืออนามัยได้ค่

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

โรงพยาบาลครู : ข้อมูล

ดวงกมล,ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

รูปภาพ