คุรุสภา และสกสค. ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"
Image

คุรุสภา และสกสค. ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

ถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"


      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา ผศ.ดร.อมวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกว่า 200 คน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดทอง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการประกอบพิธีดังกล่าว เป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน


นุชรี , ดวงกมล : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ