ร่วมพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67
Image

สกสค. ร่วมพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร

และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่  67

               นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเททองนำฤกษ์หล่อตราเสมาธรรมจักร เพื่อประดิษฐานในหอพระพทุธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 โดยได้กราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการระดับสูง ข้าราชการครู และพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธี

              ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ


นุชรี : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กัลยรัตน์ : ภาพ

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ