สกสค. ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย”
Image

สกสค. ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย

   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา ดร. อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับองค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

   ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการฯ สกสค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธ ตรีระนันท์ นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ สกสค. ดร. อานนท์ ทับเที่ยง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการฯ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร ผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล 


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว /กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร    สำนักอำนวยการ

รูปภาพ