ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

 

          กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

ดวงกมล : ภาพ

สำนักอำนวยการ