ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ดร. อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 8/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และกำหนดนโยบายการบริหารงานของกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ