สกสค. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
Image
สกสค. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)