รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 'ข้าราชการดีเด่น'
Image

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ข้าราชการดีเด่น"