ปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2557
ณ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
และบ้านริมแคว - แพริมน้ำ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพ