บันทึกเทปเพื่อถวายความจงรักภักดี
Image

บันทึกเทปเพื่อถวายความจงรักภักดี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (สนามเป้า)

วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รูปภาพ