ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558
Image

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายวัฒนา วรรณโสภา)

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 ตุลาคม 2557

รูปภาพ