หอพัก สกสค. ส่วนกลาง
Image

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รูปภาพ