ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (วิชาชีพเฉพาะ) สังกัดสถานพยาบาล สกสค.
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์