สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ติดต่อ ช.พ.ค. 09-1403-7222, 08-1808-9673 ช.พ.ส. 08-1868-9547

  saraban@otep.go.th