การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความในบทอ่านของข้อสอบภาษาอังกฤษของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์